Home » , , » Contoh Daftar Isi dalam makalah

Contoh Daftar Isi dalam makalah

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .......................................................................i
DAFTAR ISI .....................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................1
1 Latar Belakang ...............................................................................1
2 Perumusan Masalah ........................................................................2
3 Tujuan ............................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN ..................................................................3
1.Bentuk Bumi ...................................................................................3
2.Ukuran Bumi ...................................................................................3
3.Lapisan Lapisan Bumi ......................................................................3
4. Umur Bumi .....................................................................................4
5. Rotasi Bumi ....................................................................................5
6. Revolusi Bumi .................................................................................7
BAB III PENUTUP
1.Kesimpulan ......................................................................................8
2.Saran ...............................................................................................8


0 komentar:

Post a Comment

> Berkomentarlah Sesuai Artikel diatas
> Link aktif otomatis akan dihapus
> Hatur Nuhun